Projekty lokalne i regionalne – współpraca – nauka – biznes – samorząd. Przykłady i studia przypadków

 

 

Jedną z form współpracy sektora nauki z przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi może być wspólne organizowanie cyklicznych spotkań i konferencji naukowych na temat zarządzania lokalnymi projektami rozwojowymi. W tym przypadku można mówić o obopólnych korzyściach. Zaprezentowane przez przedstawicieli samorządów lokalnych referaty na temat spodziewanych i uzyskanych rezultatów zrealizowanych w ich jednostkach samorządu terytorialnego projektów z pewnością będą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy teoretycznej pracowników sektora nauki i w przyszłości mogą zostać wykorzystane w procesie dydaktycznym. Z drugiej strony, prezentacja przez pracowników sektora nauki wyników realizowanych przez nich badań teoretycznych nie tylko wzbogaci wiedzę teoretyczną samorządowców, ale umożliwi im szersze spojrzenie na projekty już zrealizowane.

 

Autor Henryk Brandenburg, Przemysław Sekuła (red.)
ISBN                      

978-83-7875-152-6

Liczba stron 176
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2013Dostępna wersja elektronicznaPowrót do listy