Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu

 

 

Autor                     Henryk Brandenburg,
                             Gabriel Tobor (red.)

ISBN                      978-83-7875-365-0

Liczba stron          370

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Rozwój lokalny to procesy świadomie inicjowane i kreowane przez władze lokalne, przedsiębiorców, lobby ekologiczne, stowarzyszenia społeczne i kulturalne oraz mieszkańców, zmierzające do kreatywnego, efektywnego i racjonalnego wykorzystania miejscowych zasobów niematerialnych i materialnych. W rozwoju lokalnym szczególne znaczenie przypisuje się wartościom niematerialnym. Zalicza się do nich wiedzę i badania, coraz wyższe kwalifikacje i nowe umiejętności, przedsiębiorczość i zdolności przywódcze. Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja zorganizowana w 2016 r., która nosiła tytuł „Projekty regionalne i lokalne – interesariusze projektów”. Prezentowana monografia oparta jest w znacznej części o badania, których wyniki przedstawione zostały na konferencji.

 

 

 

Powrót do listy