Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu

 

 

Rozwój lokalny to procesy świadomie inicjowane i kreowane przez władze lokalne, przedsiębiorców, lobby ekologiczne, stowarzyszenia społeczne i kulturalne oraz mieszkańców, zmierzające do kreatywnego, efektywnego i racjonalnego wykorzystania miejscowych zasobów niematerialnych i materialnych. W rozwoju lokalnym szczególne znaczenie przypisuje się wartościom niematerialnym. Zalicza się do nich wiedzę i badania, coraz wyższe kwalifikacje i nowe umiejętności, przedsiębiorczość i zdolności przywódcze. Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja zorganizowana w 2016 r., która nosiła tytuł „Projekty regionalne i lokalne – interesariusze projektów”. Prezentowana monografia oparta jest w znacznej części o badania, których wyniki przedstawione zostały na konferencji.

Autor Henryk Brandenburg, Gabriel Tobor (red.)
ISBN                      

978-83-7875-365-0

Liczba stron 370
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2017Dostępna wersja elektronicznaPowrót do listy