Poziom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania

 

 

Autor                     Urszula Grzega

ISBN                      978-83-7875-045-1

Liczba stron          329

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

W rozdziale I określono pojęcie poziomu życia, jak też kategorii pokrewnych. Scharakteryzowano główne podmioty poziomu życia, czyli gospodarstwo domowe oraz ludność ogółem. Omówiono także uwarunkowania i czynniki działające w skali makro- i mikroekonomicznej. Rozdział II wypełnia prezentacja aspektów metodycznych. Przedmiotem rozważań w rozdziale III są ekonomiczno-demograficzne determinanty poziomu życia w Polsce w latach 1989-2010. Treść rozdziału IV wypełnia opis naukowy zmian w poziomie życia ludności ogółem i gospodarstw domowych w Polsce, jakie dokonały się w ciągu analizowanego okresu. W rozdziale V zaprezentowano subiektywne opinie gospodarstw domowych na temat stopnia zaspokojenia potrzeb ich podmiotów. Zakończenie pracy prezentuje najważniejsze wnioski wynikające z badań.

 

Powrót do listy