Przejdź do menu Przejdź do treści

Przekształcenia spółek handlowych. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne

 

 

Autor                     Ewa Janik

ISBN                      978-83-7246-550-4

Liczba stron          218

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                      Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

W pierwszym rozdziale mającym charakter teoretyczny przedstawiona została istota i znaczenie instytucji przekształcenia, oraz wskazano podmioty uczestniczące w przekształceniu. W dalszej kolejności zostały omówione przyczyny przekształcenia spółek handlowych. Omówiona została również ewolucja przekształcenia spółek handlowych. Część uwag poświęcona została przepisom spółki europejskiej oraz możliwości uczestniczenia tej ponadnarodowej formy spółki w procesie przekształcenia. W rozdziale drugim poruszono zagadnienia dotyczące postępowania związanego z przekształceniem spółek handlowych. W rozdziale trzecim przedstawiono wpływ regulacji podatkowych na zmianę typu formy organizacyjnoprawnej spółki. W rozdziale zamykającym opracowanie przedstawione zostały wyniki badań pod kątem wpływu czynników ekonomicznych i prawnych na podjęte decyzje o przekształceniu spółki. Ponadto rozpoznano czynniki, które sprzyjają podjęciu decyzji o przekształceniu. Poza wykazaniem stymulatorów, zidentyfikowano również ograniczenia występujące w procesie przekształcenia.

 

Powrót do listy

Dołącz do nas

Nasi partnerzy