Przejdź do menu Przejdź do treści

Przekształcenia spółek handlowych. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne

W pierwszym rozdziale, mającym charakter teoretyczny, została przedstawiona istota i znaczenie instytucji przekształcenia oraz wskazano podmioty uczestniczące w przekształceniu. W dalszej kolejności zostały omówione przyczyny przekształcenia spółek handlowych. Scharakteryzowano również ewolucję przekształcenia spółek handlowych. Część uwag poświęcono przepisom spółki europejskiej oraz możliwości uczestniczenia tej ponadnarodowej formy spółki w procesie przekształcenia. W rozdziale drugim poruszono zagadnienia dotyczące postępowania związanego z przekształceniem spółek handlowych. W rozdziale trzecim przedstawiono wpływ regulacji podatkowych na zmianę typu formy organizacyjno-prawnej spółki. W rozdziale zamykającym opracowanie zaprezntowano wyniki badań pod kątem wpływu czynników ekonomicznych i prawnych na podjęte decyzje o przekształceniu spółki. Ponadto rozpoznano czynniki, które sprzyjają podjęciu decyzji o przekształceniu. Poza wykazaniem stymulatorów, zidentyfikowano również ograniczenia występujące w procesie przekształcenia.

AutorEwa Janik
ISBN978-83-7246-550-4
Rok wydania2010
Liczba stron218
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3