Przejdź do menu Przejdź do treści

Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Praca ma charakter zarówno teoretyczno-konceptualny, jak i praktyczny. W warstwie teoretycznej zidentyfikowano wymagania, jakie stawia organizacja zorientowana procesowo przed informatyką. Dokonano porównania modeli dojrzałości z innymi podejściami projakościowymi, krytycznej analizy sposobów budowy modeli dojrzałości oraz wykazano, że treści modeli dojrzałości można sformalizować w postaci reguł i zapisać w bazie wiedzy. Wskazano, że połączenie wiedzy o procesach z wiedzą o ICT generuje nową wiedzę, którą można i warto skodyfikować po to, aby zautomatyzować doskonalenie procesów biznesowych oraz dopasowanie biznes-ICT, co stanowi wartość dodaną monografii. W warstwie praktycznej pokazano, że możliwe jest wypracowanie metodyki inteligentnego doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informatycznych. W jej ramach zbudowano środowisko, w którym wiedza o procesach biznesowych łączy się z wiedzą o ICT, dla potrzeb automatycznego diagnozowania organizacji i wspomagania menedżerów w ich dążeniu do budowania lepszych procesów i lepszego zarządzania nimi.

AutorKrzysztof Kania
ISBN978-83-7875-077-2
Rok wydania2013
Liczba stron319
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3