Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

 
Autor                     Krzysztof Kania

ISBN                      978-83-7875-077-2

Liczba stron          319

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     nakład wyczerpany


Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca ma charakter zarówno teoretyczno-konceptualny, jak i praktyczny. W warstwie teoretycznej zidentyfikowano wymagania, jakie stawia organizacja zorientowana procesowo przed informatyką. Dokonano porównania modeli dojrzałości z innymi podejściami projakościowymi, krytycznej analizy sposobów budowy modeli dojrzałości oraz wykazano, że treści modeli dojrzałości można sformalizować w postaci reguł i zapisać w bazie wiedzy. Wskazano, że połączenie wiedzy o procesach z wiedzą o ICT, generuje nową wiedzę, którą można i warto skodyfikować po to, aby zautomatyzować doskonalenie procesów biznesowych oraz dopasowanie biznes-ICT, co stanowi wartość dodaną monografii. W warstwie praktycznej pokazano, że możliwe jest wypracowanie metodyki inteligentnego doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informatycznych. W jej ramach zbudowano środowisko, w którym wiedza o procesach biznesowych łączy się z wiedzą o ICT, dla potrzeb automatycznego diagnozowania organizacji i wspomagania menedżerów w ich dążeniu do budowania lepszych procesów i lepszego zarządzania nimi.

 

 

Powrót do listy