Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw

 

 

Autor                     Danuta Kisperska-Moroń (red.)

ISBN                      978-83-7246-908-3

Liczba stron          205

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2006

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna 

Spis_treści

 

Niniejsza praca jest wynikiem badań i studiów nad koncepcjami i praktyką pomiaru procesów logistycznych oraz łańcuchów dostaw opartych na doświadczeniach firm zagranicznych i polskich. Celem pracy było przede wszystkim stworzenie projektu systemu pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw, opierającego się na pogłębionych analizach specyfiki struktur zintegrowanych łańcuchów dostaw. Pozwoliło to na operacjonalizację systemu pomiaru w postaci szczegółowego zestawu mierników dla poszczególnych procesów logistycznych w całym łańcuchu dostaw, a także na opracowanie technik pomiaru wskaźnikowego wraz ze stworzeniem wzorca bazy danych na potrzeby gromadzenia odpowiednich informacji liczbowych.
Kolejne rozdziały pracy różnią się swym charakterem. Rozdział pierwszy jest przeglądem aktualnych tendencji związanych z pomiarem procesów logistycznych w łańcuchach dostaw oraz stanowi wykładnię nowoczesnego pomiaru funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów dostaw. Rozdział drugi przedstawia technikę zastosowania proponowanej przez autorów koncepcji pomiaru oraz szczegóły obliczeń i automatyzacji czynności pomiarowych. Kolejny rozdział jest rozwinięciem problemów projektowania systemów pomiaru odpowiadających potrzebom śledzenia działań w łańcuchu dostaw oraz wyników ich funkcjonowania. Przedstawiono tam główne zasady projektowania tych systemów i niektóre aspekty praktycznego wdrożenia systemu pomiaru łańcuchów dostaw, bowiem szczegółowe rozwiązania są w dużej mierze uzależnione od konkretnych celów i potrzeb poszczególnych łańcuchów dostaw. Uzupełnieniem pracy jest załącznik, prezentujący szeroki przegląd szczegółowych wskaźników, których zastosowanie może wspomagać zasadniczy pomiar łańcucha dostaw.

 

Powrót do listy