Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej

 

 

Autor                     Patrycja Klimas

ISBN                      978-83-7875-203-5

Liczba stron          193

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Rozdział pierwszy porusza kwestie współdziałania międzyorganizacyjnego, a w jego ramach współdziałania sieciowego, które z punktu widzenia teorii zasobowej stanowi źródło innowacyjności oraz trwałej przewagi konkurencyjnej. Rozdział drugi jest poświęcony koncepcji bliskości organizacyjnej w naukach o zarządzaniu. Rozdział trzeci szczegółowo charakteryzuje przebieg procesu projektowania badań.  Rozdział czwarty zawiera wyniki przeprowadzonych badań.

 

Powrót do listy