Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju

 

 

 Autor                    Beata Kolny

ISBN                      978-83-7875-131-1

Liczba stron          239

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W strukturze pracy wyróżnia się: wstęp, pięć rozdziałów i zakończenie. W rozdziale I omówiono problemy terminologiczne związane z pojęciem rynku usług zagospodarowujących czas wolny. Wskazano na powiązania rynku usług i czasu wolnego, zaprezentowano strukturę rynku usług zagospodarowujących czas wolny oraz omówiono podmioty i przedmioty tego rynku. Rozdział II dotyczy metodycznych aspektów badania rynku usług zagospodarowujących czas wolny.  Na podstawie informacji ze źródeł wtórnych w rozdziale III opisano rynek usług zagospodarowujących czas wolny w Polsce na początku XXI stulecia i warunki jego funkcjonowania. W rozdziale IV na podstawie wyników badań bezpośrednich opisano postępowanie konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny. Omówiono usługi świadczone konsumentom oraz czynniki warunkujące ich zakup, scharakteryzowano częstotliwość korzystania z usług i sposoby jej zintensyfikowania, a także wydatki na usługi zagospodarowujące czas wolny. Ostatni, V rozdział stanowi próbę określenia perspektyw rozwoju badanego rynku do roku 2025.

 

Powrót do listy