Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 2015

 

Autor                     Magdalena Kozłowska

ISBN                      978-83-7875-229-5

Liczba stron          261

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     35 zł

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

Postawionym celom podporządkowano strukturę pracy, która obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Pierwszy rozdział poświęcono teoretycznym aspektom BIZ. Drugi rozdział zawiera omówienie problematyki atrakcyjności inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu inwestycyjnego, w aspekcie napływu BIZ.  W trzecim rozdziale przeprowadzono analizę zmian ogólnokrajowych warunków napływu BIZ do Polski, z uwzględnieniem działań promocyjnych na rzecz pozyskiwania BIZ. Czwarty rozdział traktuje o zmianach w zróżnicowaniu rodzajów działalności gospodarczej (sektory, branże) i regionów Polski pod kątem atrakcyjności dla inwestorów bezpośrednich z zagranicy.

 

 

 

Powrót do listy