Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego

 

 

Autor                    Agnieszka Lorek,

                            Andrzej Rączaszek (red.)

ISBN                      978-83-7875-329-2

Liczba stron          253

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     32 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Podstawowym celem niniejszej monografii jest sformułowanie diagnozy stanu implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w wybranych samorządach terytorialnych oraz określenie kierunków przyszłych przekształceń nie tylko na badanym obszarze, ale i jako rekomendacje do działań ogólnopolskich. Całość opracowania została podzielona na 10 rozdziałów. Rozdziały 1-4 stanowią teoretyczne wprowadzenie do tematyki realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz usług publicznych. Następnie autorzy przedstawili metodologię zastosowaną w pracy oraz przybliżyli obszar badań w postaci charakterystyki analizowanych województw. Ostatnia część (rozdziały 7-10) stanowi syntezę wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w 2015 r. w gminach województw podlaskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Przeprowadzona ankieta składa się z dwóch części: „Polityka społeczna” oraz „Polityka zrównoważonego rozwoju”, co odpowiada układowi pracy. Uzyskane wyniki uzupełniono danymi statystycznymi oraz analizą wybranych dokumentów strategicznych, a także literatury przedmiotu dla uzyskania pełniejszego obrazu analizowanych zagadnień. Całość pracy kończą wnioski i rekomendacje dotyczące stanu, a także możliwości implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce polskich samorządów terytorialnych.

 

Powrót do listy