Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji

 

 

 

Autor                     Jerzy Michnik

ISBN                      978-83-7875-082-6

Liczba stron          194

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     nakład wyczerpany


Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Tematykę książki wyznaczył punkt styczności dwóch zagadnień: metod wspomagania decyzji i procesu zarządzania innowacjami. Miało to oczywisty wpływ na wybór tematów i zakres, w jakim zostały przedstawione. Na początku omówiono metody wspomagania decyzji, które stały się później podstawą do budowania modeli decyzyjnych w procesie innowacji. Rozdział 1 zawiera wprowadzenie do wielokryterialnych metod wspomagania decyzji. Na początku omówiono ogólne zasady i zagadnienia analizy decyzyjnej. Dalsze części tego rozdziału dotyczą konkretnych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji.

Stosunkowo więcej miejsca autor poświęcił metodom modelowania strukturalnego (rozdział 2). Pojęcie innowacji i podstawowe kwestie związane z procesem innowacji przedstawione zostały w rozdziale 3. W rozdziałach 4 i 5 autor przedstawił własne propozycje modeli wspomagania kluczowych decyzji, które pojawiają się w procesie innowacji.

 

Powrót do listy