Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania

 

Autor                     Maciej Miszewski

ISBN                      978-83-7875-026-0

Liczba stron          243

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W książce wyodrębniono cztery rozdziały. Pierwszy zawiera próbę uporządkowania typowych poglądów na temat podstawowych, związanych z transformacją kwestii oraz rozwiniętą autorską propozycję ujęcia celów transformacji. Rozdział drugi ma opisowo-krytyczny charakter. Przedstawiono tu uwarunkowania wszczęcia całego procesu przemian oraz jego pierwszej fazy, wpływające na dalszy jego przebieg, a także dokonano analizy niespójności transformacyjnych oraz ich przyczyn. Jednostronny, z natury rzeczy, charakter takiej analizy nakazywał powstrzymywanie się, w tej partii rozważań, od formułowania sądów wartościujących i skupienie się na dociekaniu przyczyn zjawisk zakłócających przebieg transformacji. Rozdział trzeci dostarcza pogłębionej analizy opisowej, dającej nie tyle diagnozę stanu transformującej się gospodarki, co obraz tendencji, jakie pojawiły się w tym procesie w drugiej jego dekadzie. W rozdziale czwartym można znaleźć próbę uzasadnienia perspektywy metodologicznej przyjętej dla dokonania zawartych w książce analiz i ocen.

 

Powrót do listy