Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych

 

Autor                     Maciej Mitręga (red.)

ISBN                      978-83-7875-302-5

Liczba stron          201

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     23 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Głównym przedmiotem niniejszej pracy są relacje zachodzące pomiędzy networkingiem, podejmowanym przez pracowników uczelni zajmujących się problematyką biznesową, a produktywnością naukową tych pracowników. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów oraz aneksu. Trzy pierwsze rozdziały prezentują rozmaite perspektywy teoretyczne związane z networkingiem i produktywnością naukową, a rozdziały 4 i 5 przedstawiają wyniki własnych badań empirycznych. Rozdział 1 stanowi swoistą klamrę spajającą część teoretyczną z badaniami empirycznymi, charakteryzując networking i produktywność pracowników naukowych jako konstrukty badawcze. Przedmiotem rozdziału 2 są uwarunkowania networkingu akademickiego. Rozdział 3 monografii podejmuje problem możliwości i cech zarządzania zasobami ludzkimi w uczelni stanowiącej swoistą organizację sieciową. W rozdziale 4 omówiono wyniki pierwszego etapu własnych badań empirycznych, który miał charakter eksploracyjny. Rozdział 5 prezentuje wyniki ogólnopolskich badań realizowanych techniką ankiety on-line, które posłużyły do testowania hipotez projektu badawczego i opisu statystycznego analizowanych zjawisk.

 

Powrót do listy