Przejdź do menu Przejdź do treści

Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy

Cele, teza główna i tezy cząstkowe uzasadniły wyodrębnienie w układzie pracy sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono kategorie instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru tego pojęcia. Geneza instytucji rynku pracy oraz ich podstawowy podział stanowią wątek drugiego rozdziału. W dalszej części pracy (rozdział trzeci) przeprowadzono analizę przyczyn regulacji rynku pracy w ujęciu teoretycznym, w szczególności uwzględniono teorię efektywnościową, teorię prawną oraz teorię władzy politycznej. W rozdziale czwartym przedstawiono podstawowe rodzaje formalnych instytucji rynku pracy, z perspektywy ich funkcji, sposobów oddziaływania oraz możliwych metod pomiaru. Rozdział piąty poświęcono ekonomicznej roli nieformalnych mechanizmów obecnych na rynku pracy, mających zdolność uzupełniania, wspomagania, a nawet zastępowania formalnych instytucji tego rynku. W szóstym rozdziale zawarto konstrukcję modelu oceny rozwoju formalnych i nieformalnych instytucji rynku pracy oraz modelu oceny stanu rynku pracy.

AutorIzabela Ostoj
ISBN978-83-7246-765-2
Rok wydania2012
Liczba stron240
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3