Przejdź do menu Przejdź do treści

Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro

W rozdziale pierwszym omówiono czynniki determinujące równowagę zewnętrzną w przypadku uczestnictwa w unii walutowej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na roli poluzowania ograniczenia budżetowego wynikającego z łatwiejszego i tańszego dostępu do finansowania zarówno w sektorze prywatnym (w konsekwencji prowadzącego do niestabilnego boomu kredytowego), jak i publicznym (w konsekwencji prowadzącego do spadku dyscypliny fiskalnej i wzrostu konsumpcji publicznej). Rozdział kończy omówienie narastania nierównowagi zewnętrznej w krajach strefy euro. Publikację uzupełniają cztery studia krajów. Dwa dotyczą krajów deficytowych, o odmiennej jednak charakterystyce strukturalnej i charakterze prowadzonej polityki gospodarczej – Grecji i Irlandii. W rozdziale poświęconym krajowi nadwyżkowemu (Niemcom) próbowano zwłaszcza odpowiedzieć na pytanie o rolę reform strukturalnych w znacznej poprawie salda rachunku obrotów bieżących. W ostatnim rozdziale przeanalizowano przypadek Słowacji.

AutorzyJacek Pietrucha, Joanna Czech-Rogosz, Magdalena Tusińska
ISBN978-83-7875-119-9
Rok wydania2013
Liczba stron221
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3