Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro

 

 

Autor                     Jacek Pietrucha, Joanna Czech-Rogosz,

                              Magdalena Tusińska

ISBN                      978-83-7875-119-9

Liczba stron          221

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

W rozdziale pierwszym omówiono czynniki determinujące równowagę zewnętrzną w przypadku uczestnictwa w unii walutowej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na roli poluzowania ograniczenia budżetowego wynikającego z łatwiejszego i tańszego dostępu do finansowania zarówno w sektorze prywatnym (w konsekwencji prowadzącego do niestabilnego boomu kredytowego), jak i publicznym (w konsekwencji prowadzącego do spadku dyscypliny fiskalnej i wzrostu konsumpcji publicznej). Rozdział kończy omówienie narastania nierównowagi zewnętrznej w krajach strefy euro. Publikację uzupełniają cztery studia krajów. Dwa dotyczą krajów deficytowych, o odmiennej jednak charakterystyce strukturalnej i charakterze prowadzonej polityki gospodarczej – Grecji i Irlandii. W rozdziale poświęconym krajowi nadwyżkowemu (Niemcom) próbowano zwłaszcza odpowiedzieć na pytanie o rolę reform strukturalnych w znacznej poprawie salda rachunku obrotów bieżących. W ostatnim rozdziale przeanalizowano przypadek Słowacji.

 

Powrót do listy