Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej – teoria i pomiar

 

 

Autor                     Jacek Pietrucha

ISBN                      978-83-7246-464-4

Liczba stron          311

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Cena                     nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

 

Przedmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji są rozwiązania instytucjonalne określające niezależność, przejrzystość oraz odpowiedzialność polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Zadaniem rozdziałów 1 i 2 jest przedstawienie ram instytucjonalnych polityki pieniężnej jako problemu wyboru właściwego rozwiązania instytucjonalnego. Zadaniem rozdziałów 3 i 4 jest zdefiniowanie niezależności, przejrzystości oraz odpowiedzialności na tle najważniejszych nurtów dyskusji obecnej w literaturze przedmiotu. W rozdziale 5 podjęto próbę uporządkowania dyskusji nad związkami między ramami instytucjonalnymi polityki pieniężnej a cechami instytucjonalnymi systemu gospodarczego i systemu politycznego oraz zaproponowano uwzględnienie nowych aspektów (między innymi zaufanie, instytucje nieformalne). W rozdziale 6 zebrano wyniki dotychczasowych badań empirycznych, co stanowi wprowadzenie do rozdziału 7 w całości poświęconego ramom instytucjonalnym polityki pieniężnej w krajach transformacji systemowej.

 

 

Powrót do listy