Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego

 

 

 

Autor                     Beata Reformat

ISBN                      978-83-7875-274-5

Liczba stron          218

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     28 zł

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

Główne cele pracy i przedstawione hipotezy badawcze zaważyły na jej konstrukcji. Praca obok części teoretycznej zawiera także część empiryczną, poświęconą prezentacji badań własnych autorki oraz uzyskanych wyników. W rozdziale pierwszym rozstrzygnięto problemy terminologiczne związane z kategorią i modelami innowacji w handlu detalicznym. Rozważania w rozdziale drugim skoncentrowano wokół strategii konkurencji przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce. Rozdział trzeci zawiera identyfikację rynku nabywcy finalnego – odbiorcy innowacyjnych działań przedsiębiorstw detalicznych w Polsce oraz charakterystykę badanych przedsiębiorstw handlu detalicznego w kontekście ich potencjału konkurencyjnego. Ostatni rozdział zawiera rozważania na temat modeli procesów budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego opartego na innowacjach.

 

Powrót do listy