Przejdź do menu Przejdź do treści

Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym

 

 

Autor                     Henryk Sroka, Joanna Palonka (red.)

ISBN                      978-83-7246-612-9

Liczba stron          196

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

W rozdziale 1 wskazano czynniki, które wpływają na zmiany dotychczasowych sposobów prowadzenia działalności, kreowania strategii i jej wdrażania. W rozdziale 2 omówiono wpływ informacji na rozwój e-przedsię-biorstwa, przedstawiono istotę e-biznesu, relacje między podmiotami w e-biznesie oraz typowe modele działalności e-biznesowej. W rozdziale 3 przedstawiono wpływ internetu na makrośrodowisko. W rozdziale 4 wskazano determinanty osiągania optymalnego poziomu rentowności w branży przez firmy w e-gospodarce. W rozdziale 5 przedstawiono ogólną koncepcję zarządzania wartością, służącą do analizy etapów procesu kreowania wartości w e-biznesie. W rozdziale 6 zaprezentowano koncepcje korzyści skali i korzyści zakresu. W rozdziale 7 przedstawione zostały rozważania na ten temat zmian w sposobie prowadzenia działalności przez organizacje i firmy ze względu na rozwój rozwiązań internetowych. Rozdział 8 podejmuje się próbę scharakteryzowania i identyfikacji wpływu systemów e-biznesu na organizację w aspekcie mikro- i makroekonomicznym w Polsce i na świecie. W rozdziale 9 skupiono uwagę na rozważaniach dotyczących wzajemnych zależności pomiędzy systemami gospodarki elektronicznej, a systemami zarządzania wiedzą.

 

Powrót do listy

Dołącz do nas

Nasi partnerzy