Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym

 

 

Autor                     Aleksandra Szewieczek

ISBN                      978-83-7246-718-8

Liczba stron          117

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                      Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Celem niniejszej pracy jest wskazanie i analiza tych obszarów systemu rachunkowości w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich ścisłą zależność od procesów realizowanych w tych jednostkach. W podmiotach leczniczych realizowane są procesy znacznie odmienne charakterem od innych podmiotów gospodarczych, a odpowiednie ich odwzorowanie w systemie rachunkowości, poprzez właściwą budowę zakładowego planu kont i rozbudowę o ewidencję analityczną, pozwala na bardziej efektywne i racjonalne zarządzanie jednostką opieki zdrowotnej. Praca składa się z czterech rozdziałów poruszających przedstawione problemy i mających na celu zrealizowanie głównego celu pracy.

 

Powrót do listy