Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy

 

 

Autor                     Włodzimierz Szkutnik (red.)

ISBN                      978-83-7875-287-5

Liczba stron          161

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                    16 zł

Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

 

W pracy zostały rozpatrzone tematy mające szersze spektrum postrzegania problematyki stabilności inwestycji finansowych. Rozważony został istotny problem dla spójnego, ale ogólnego połączenia różnorodnej tematyki badawczej w monografii, dotyczący szeroko rozumianego pojęcia kryzysu ekonomicznego, z którym zawsze są zespolone określone metodologiczne i metodyczne perturbacje, co wynika ze zmienności na rynku finansowym. Zawiera on szeroko skomentowane systemowe odniesienia do pojęcia kryzysu i jego prognozowania, co udaje się przeprowadzić jedynie przy bardzo ogólnym spojrzeniu na gospodarkę z ceną pieniądza uwikłaną w relacje z innymi czynnikami systemu, mającą różnorodne konotacje, jak wynika z powyższego wstępu. Wtedy nieodzowne wydaje się jest włączenie składowych systemu gospodarczego do zestawu elementów systemu gospodarczego w skali kraju, traktowanego jako system rozważany tak, jak w ogólnej teorii systemów.

 

 

Powrót do listy