Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych

 

 

Autor                     Piotr Tworek

ISBN                      978-83-7246-500-9

Liczba stron          224

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Niniejszą monografię poświęcono problematyce ryzyka w budownictwie. W szczególności podjęto w niej próbę dokładnego sprecyzowania istoty i określenia natury samego zjawiska ryzyka, jakie występuje w procesie realizacji inwestycji budowlanych, czyli w miarę dokładnego rozpoznania trudności i zagrożeń, jakie niewątpliwie niesie ten rodzaj aktywności gospodarcze. Rozdział 1 w całości poświęcono kwestii ustalenia aktualnego stanu wiedzy z zakresu teorii ryzyka. W rozdziale 2 wyjaśniono koncepcję samego ryzyka wykonawcy budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników/źródeł ryzyka w działalności inwestycyjno-budowlanej. Rozdziały 3 i 4 to próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka jest możliwa formuła zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym.

 

Powrót do listy