Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych

 

 

 

Autor                     Alicja Wolny-Dominiak

ISBN                      978-83-7875-228-8

Liczba stron          176

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     15 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Monografia składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy jest rozdziałem opisowym, przedstawiającym koncepcje rozszerzenia obecnego podejścia modeli GLM w taryfikacji do stosowania modeli mieszanych. W 2 oraz 3 rozdziale pracy scharakteryzowano podstawy teoretyczne dotyczące konstrukcji oraz estymacji parametrów modeli GLM oraz modeli mieszanych. Oba rozdziały maja charakter metodologiczny, jednak zawierają jedynie ten fragment metodologii, który znajduje zastosowanie w taryfikacji. Rozdział 2 zawiera opis rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych mających zastosowanie w procesie taryfikacji. W rozdziale 3 podjęto tematykę dotyczącą samej metodologii związanej z modelami mieszanymi. Rozdziały 4 i 5 poświęcono w całości modelowaniu w procesie taryfikacji. Punktem wyjścia jest prezentacja obecnej praktyki ubezpieczeniowej, jaką są modele GLM.

 

Powrót do listy