Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse

 

 

Autor                     Barbara Woźniak-Sobczak (red.)

ISBN                      978-83-7246-543-6

Liczba stron          356

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Gospodarka rynkowa dzięki nowoczesnemu rozumieniu istoty kapitału umożliwia podejście do funkcjonowania przedsiębiorstwa przyjmując jego kapitałową naturę. Konsekwencją takiej postawy jest niekwestionowany cel istnienia przedsiębiorstwa, którym jest tworzenie wartości dla jego właścicieli i głównych interesariuszy. Osiąganie tych celów wymaga sprawnego i zarazem nowoczesnego zarządzania. W poszukiwaniu stosownej koncepcji zarządzania przyjęto założenie, że strategiczny cel zarządzania przedsiębiorstwem i wywodzące się z niego cele operacyjne wynikają z rynkowego jego otoczenia i mają naturę finansową. W ten sposób celem dociekań naukowych stało się sformułowanie koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse oraz identyfikacja jej infrastruktury instrumentalnej.

Przedmiotem zarządzania przez finanse są wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie z udziałem (zastosowaniem) zasobów własnych i obcych będących w zasięgu przedsiębiorstwa. Ich specyfika, struktura i rola zależą od rodzaju przedsiębiorstwa, jego struktury, misji, strategii oraz przede wszystkim od miejsca i pozycji w otoczeniu. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu firma może uzyskać przewagę konkurencyjną budując własną elastyczność strategiczną w postaci możliwych do zrealizowania wariantów decyzyjnych. Niezwykle ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej firmy jest dysponowanie elastycznymi w zastosowaniu zasobami. Aby jednak przekładało się to na trwałość pozycji konkurencyjnej firmy konieczne jest stworzenie specyficznych dla firmy umiejętności zarządzania tymi zasobami. Dlatego niezbędna staje się znajomość instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse i warunków ich wykorzystania we wszystkich funkcjach zarządzania.

Książka adresowana jest do praktyków i teoretyków zarządzania przedsiębiorstwem oraz do studentów uczelni i/lub wydziałów ekonomicznych oraz wydziałów zarządzania. Jest ona rezultatem wieloletnich badań statutowych zespołu pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Powrót do listy