Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych. Część 2

 

 

Autor                     Joanna Żabińska (red.)

ISBN                      978-83-7246-478-1

Liczba stron          200

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki drugiego i trzeciego etapu badań przeprowadzonych przez Zakład Finansów Międzynarodowych Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej Katowicach w latach 2008-2009. Drugi etap badania ukierunkowano na: zbadanie roli, jaką w identyfikacji zagrożeń oraz w wypracowywaniu oraz implementacji norm i standardów odgrywają takie instytucje, jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Ubezpieczeń oraz międzynarodowe agencje ubezpieczeniowe oraz Komitet Globalnego Systemu Finansowego, dokonano też analizy skutków działalności międzynarodowych agencji ratingowych dla stabilności globalnego systemu finansowego. Przedmiotem badań w trzecim etapie były organizacje i fora, które poprzez podejmowane inicjatywy i działania w sposób pośredni przyczyniają się do poprawy stabilności międzynarodowego systemu finansowego.

 

Powrót do listy