Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy

 

 

Autor                     Ewa Ziemba

ISBN                      978-83-7246-578-8

Liczba stron          270

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

 

W pracy przedstawiono autorski model portali korporacyjnych na potrzeby organizacji opartych na wiedzy oraz autorską metodykę ich projektowania. Rozdział pierwszy poświęcono rozważaniom nad istotą i trajektorią rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W rozdziale drugim poddano analizie założenie o strategicznej roli wiedzy i zarządzania wiedzą w kreowaniu kompetencji organizacji opartych na wiedzy. Punktem wyjścia rozdziału trzeciego jest konstatacja, iż niezwykle ważnym elementem w organizacjach opartych na wiedzy są technologie informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą. W rozdziale czwartym skupiono uwagę na portalach korporacyjnych jako rozwiązaniu właściwym dla organizacji opartych na wiedzy. Rozdział piąty traktuje w obszerny sposób o metodologii budowy i wdrażania portali korporacyjnych na potrzeby organizacji opartych na wiedzy. W rozdziale szóstym przedstawiono podsumowanie własnych prac pragmatycznych nad budową i wdrażaniem portali korporacyjnych.

 

 

Powrót do listy