Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważone zachowanie konsumenckie i ich determinanty

 

 

Autor                     Jolanta Zrałek

ISBN                      978-83-7875-471-8

Liczba stron          296

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     38 zł


Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Niniejsza książka składa się z sześciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny. Celem rozdziału pierwszego jest wprowadzenie Czytelnika w tematykę zrównoważonego rozwoju. W rozdziale drugim scharakteryzowano główny przedmiot analiz, tj. zrównoważone zachowania konsumentów. W trzecim rozdziale scharakteryzowano wybrane grupy ZZK, a także opisano problem niezgodności postaw i zachowań. W poświęconym zagadnieniom metodycznym rozdziale czwartym wyjaśniono specyfikę badań zrównoważonych zachowań konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się tu problemów i ograniczeń metodycznych. Rozdziały piąty oraz szósty mają charakter empiryczny i zawierają wyniki badań pierwotnych.

 

Powrót do listy