Nowości

Aktualności

Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro (monografia)

Prezentowana publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie pożyczkowych potrzeb jednostek sektora finansów publicznych, uwzględniając ujęcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Organizacji Współpracy... [Więcej]


Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie II poprawione (podręcznik)

Świadome prowadzenie działalności gospodarczej jest atrybutem współczesnego gospodarowania (przedsiębiorcy) i wymaga znajomości koncepcji, metod oraz technik, a także podstawy prawnej z obszaru rachunkowości. W odpowiedzi na to wymaganie niniejszy... [Więcej]


Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa (monografia)

W niniejszej pracy podmiotem rozważań jest klient postrzegany jako osoba indywidualna kupująca i/lub użytkująca produkt bądź potencjalnie nim zainteresowana. Głównym celem pracy jest zaprezentowanie koncepcji zaangażowania klienta w kontekście... [Więcej]


Challenges for Companies and Consumers on International Market (monografia)

The aim of the initiative has been the publication of the discussions which took place during annual 27th MAG Scholar Global Business, Marketing & Tourism Conference host by University to Economics in Katowice in 2017. This Conference, organized... [Więcej]


Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii (monografia)

Przedstawiana praca jest próbą socjologicznego wyjaśnienia konfliktów społecznych poprzez analizę współczesnych, to znaczy wypracowanych w drugiej połowie XX i początkach XXI wielu, teorii konfliktu społecznego. Stara się odpowiedzieć na pytania:... [Więcej]


Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe (monografia)

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście umiejętność budowy innowacyjności banku... [Więcej]


Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych (monografia)

Książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku poruszającą zagadnienia dotyczące organizacji czasu pracy pracowników będących w końcowych fazach kariery zawodowej. Procesy demograficzne zachodzące obecnie w Polsce oraz innych krajach wysoko... [Więcej]