Nowości

Aktualności

Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju (monografia)

Osiągnięcie dynamicznego wzrostu gospodarczego determinowane jest szybkością tworzenia nowych lub ponowną integracją istniejących łańcuchów produkcji w wymiarze globalnym. Sprawność tego procesu zależy od zdolności do: łączenia istniejących... [Więcej]


Transport w turystyce (monografia)

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym, poświęconym podstawom teoretycznym transportu i turystyki, wyjaśniono najważniejsze pojęcia związane z transportem i turystyką. Na tle przedmiotu badań różnych dyscyplin naukowych zajmujących się... [Więcej]


Biznes w kulturze – kultura w biznesie (monografia)

Niniejsza monografia skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych na kierunku Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, ale też kierunków pokrewnych. Jej odbiorcami mogą być ponadto teoretycy, jak i praktycy –... [Więcej]


Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej (monografia)

W pierwszej części naszego opracowania (rozdział 1) przedstawiono rozwój gospodarczy krajów Afryki Subsaharyjskiej w ujęciu historycznym. Pokazano również zróżnicowanie tej grupy krajów. W drugiej części (rozdziały 2-7) ukazano czynniki, które... [Więcej]


Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową (podręcznik)

Opracowanie składa się z czterech części. W części pierwszej skupiono uwagę na kwestiach związanych z identyfikacją potencjału zawodowego, a zwłaszcza: cech osobowości, temperamentu, wartości i indywidualnych wyróżników sukcesu w karierze zawodowej.... [Więcej]


Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa – teoria i praktyka (monografia)

Autorzy niniejszej monografii skupili swoją uwagę na pierwszej formie transferu zysków do akcjonariuszy z uwagi na swoje zainteresowania naukowe oraz szersze możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Waga i znaczenie polityki dywidend... [Więcej]


Twórczośćw przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej (monografia)

Tematyka niniejszej monografii dotyczy twórczości w przedsiębiorstwach. Niniejsza książka powstała wskutek ciekawości poznawczej dotyczącej natury twórczości organizacyjnej oraz jej strategicznej roli w przedsiębiorstwie. Współczesne... [Więcej]