Nowości

Aktualności

Innowacje w działalności banków spółdzielczych (monografia)

Monografia jest poświęcona ważnej determinancie rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, jaką jest ich aktywność innowacyjna, pozwalająca sprostać konkurencji na rynku usług bankowych i jednocześnie ograniczająca ryzyko eliminacji rynkowej banku.... [Więcej]


Procesy i przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Kompendium wiedzy wraz z ćwiczeniami (podręcznik)

Zagadnienia opisywane w podręczniku dotyczą najważniejszych procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej oraz ich głównych uwarunkowań. Treści te przedstawiono w prosty i komunikatywny sposób, aby pomóc Czytelnikom – studentom,... [Więcej]


Consumer Rights Protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness (monografia)

The entire publication is the outcome of the discussions which took place during International Conference on Enhancing Consumer Awareness host by University of Economics in Katowice. The entire publication is divided into four parts: first part... [Więcej]


Gospodarka informacji i wiedzy (monografia)

W monografii dokonano holistycznej analizy koncepcji gospodarki i społeczeństwa, w których informacja i wiedza stanowią podstawowe zasoby prorozwojowe. O szczególnych walorach naukowych opracowania decydują nowatorskie ujęcie przedmiotu i zakresu... [Więcej]


Zadania z badań operacyjnych. Część I (podręcznik)

Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu badań operacyjnych. Składa się z dwóch części: pierwszej, obejmującej zagadnienia optymalizacji liniowej i całkowitoliczbowej, zagadnienie transportowe i problem komiwojażera oraz... [Więcej]


Biznes w kulturze – kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju (monografia)

Przedstawiona publikacja, będąca pokłosiem szóstej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przy współudziale Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”, stanowi... [Więcej]


Rewizja finansowa. Wydanie IV uaktualnione (podręcznik)

Niniejszy podręcznik koncentruje się na prezentacji funkcji biegłego rewidenta jako zawodu zaufania publicznego, charakteryzując standardy wykonywania tego zawodu oraz przybliżając Czytelnikom – przede wszystkim studentom kierunków związanych z... [Więcej]