Nowości

Aktualności

Podstawy rachunkowości finansowej. Podręcznik dydaktyczny (podręcznik)

Niniejszy podręcznik obejmuje zagadnienia z zakresu prowadzenia rachunkowości w ramach działalności gospodarczej zgodnie z polską rzeczywistością prawną. Rozważania koncentrują się wokół podstawowych definicji, zasad i sposobów klasyfikowania... [Więcej]


Kulturotwórcza rola Telewizji Katowice. Cykliczne programy kulturalne w latach 1957-2016 (monografia)

Niniejsza publikacja, koncentrująca się na omówieniu programów kulturalnych Telewizji Katowice, stanowi swoiste kompendium wiedzy o telewizji polskiej od lat 50. XX wieku po współczesność. W ramach rozważań przypomniano m.in. najwybitniejszych... [Więcej]


Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa (monografia)

Niniejsza publikacja stanowi pokłosie VII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pt. „Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury”, zorganizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” oraz... [Więcej]


Media w procesie tworzenia i realizacji polityki regionalnej w województwie śląskim (monografia)

Publikacja zawiera wieloaspektową refleksję nad rolą mediów regionalnych w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, będących determinantą tworzenia i realizacji polityki regionalnej w województwie śląskim. Prezentowana pozycja wydawnicza jest... [Więcej]


Internacjonalne relacje we współczesnym świecie (monografia)

Monografia porusza tematykę szeroko rozumianych internacjonalnych relacji obejmujących aspekty gospodarcze, społeczne, demograficzne i zdrowotne. Autorzy skupiają się na zagadnieniach dotyczących finansów, transportu, długości życia, zdrowia czy też... [Więcej]


Zastosowanie analizy klas ukrytych w badaniach ekonomicznych (monografia)

Niniejsza monografia koncentruje się na analizie klas ukrytych (latent class analysis). Metoda ta została zaprezentowana w kontekście badań społecznych, posługujących się zwykle jako podstawowym narzędziem badawczym testem lub kwestionariuszem,... [Więcej]


Doskonalenie wykorzystania danych w organizacjach non profit (monografia)

W publikacji scharakteryzowano warunki funkcjonowania i wyzwania dla organizacji non profit oraz czynniki, które mają wpływ na jej sukces. Zidentyfikowano dominującą rolę danych i omówiono problematykę zarządzania danymi na potrzeby ich... [Więcej]