Nowości

Aktualności

Rozliczenia publicznoprawne w rachunkowości jednostek gospodarczych. Zbiór zadań (podręcznik)

Obszar problemowy podręcznika dotyczy zasad funkcjonowania jednostek gospodarczych i ciążących na nich obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych, będących konsekwencją obowiązującego systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.... [Więcej]


Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno ekonomicznych (monografia)

Monografia w sposób zwięzły i w przystępnej formie przedstawia rozważania toczące się w naukach społecznych wokół problemu bogactwa i ubóstwa. Jest oparta na literaturze przedmiotu, dlatego chcącym pogłębić wiedzę ułatwi dotarcie do innych prac.... [Więcej]


Wizualizacja danych i analiza ryzyka (monografia)

Rozwijające się techniki wizualizacji danych zachęcają do pochylenia się nad ich użytecznością w badaniach naukowych. Analiza danych, złożonych zbiorów, obserwacji na różnych skalach statystycznych danych jest wyznacznikiem kierunku badań. Obszary... [Więcej]


Kompendium egzaminacyjne z matematyki

Niniejszy podręcznik jest niezbędnym wsparciem dla studentów kierunków ekonomicznych pierwszego stopnia do zajęć z przedmiotu matematyka. Przedstawiono w nim szczegółowe rozwiązania zestawów egzaminacyjnych ze wskazaniem niezbędnej literatury do... [Więcej]


Zarządzanie w turystyce zrównoważonej

Podręcznik, opracowany przez uznanych autorów, stanowi interesującą poznawczo interpretację pojęć, teorii i najnowszych ustaleń z zakresu zrównoważonej gospodarki turystycznej. Dokonano w nim kompletnego przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat... [Więcej]


Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i zadaniami. Wydanie II (podręcznik)

Podręcznik umożliwia studiującym samodzielną pracę nad przyswojeniem i doskonaleniem umiejętności stosowania różnorodnych metod statystyczno-ekonometrycznych opracowanych na użytek badań zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu przestrzennym.... [Więcej]


Inkluzywna mobilność w metropoliach (Monografia)

Książka podejmuje zagadnienie zrównoważonej mobilności miejskiej w sposób nowatorski, koncentrując się na problemie inkluzywności poszczególnych instrumentów wykorzystywanych w tym procesie. W publikacji przedstawiono wyniki badań własnych,... [Więcej]