Nowości

Aktualności

Pracownicy wiedzy na rynku pracy kreatywnej. Przykład ilustratorów (monografia)

Publikacja prezentuje realia pracy ilustratora w ramach tzw. rynku doznań. Umiejscawia ten zawód wśród pracowników wiedzy i w gospodarce kreatywnej oraz przybliża zagadnienia specjalności ilustratorskich. Pokazuje m.in., jak można wartościować... [Więcej]


Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji. Wydanie II poprawione i uzupełnione (podręcznik)

Niniejszy podręcznik – stanowiący wydanie drugie poprawione i uzupełnione publikacji Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ (red. Dorota Adamek-Hyska, Beata... [Więcej]


Utrata wartości aktywów a wycena rynkowa spółek publicznych – przykład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (monografia)

Przedmiot monografii stanowią udostępniane w formie raportów bieżących przez eminentów notowanych na głównym rynku GPW informacje dotyczące dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywów. W rozprawie zweryfikowano ich wpływ na krótkoterminowe... [Więcej]


Zarządzanie ryzykiem w organizacji publicznej. Studium szpitali publicznych (monografia)

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny procesów zarządzania ryzykiem w szpitalach publicznych, funkcjonujących na pierwszym poziomie systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Mocno... [Więcej]


Metody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych (monografia)

Celem niniejszej monografii jest wskazanie metod porównywania populacji w zastosowaniu dla danych ekonomiczno-społecznych. W książce Czytelnik znajdzie propozycje różnorodnych testów permutacyjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania tych testów... [Więcej]


Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw (monografia)

Zagadnieniom transformacji cyfrowej w organizacjach i społeczeństwie poświęcona została niniejsza monografia. Jej głównym celem jest ukazanie przeobrażeń technologicznych, organizacyjnych i zarządczych w organizacjach i społeczeństwie oraz... [Więcej]


Postpandemiczne miasta – zagrożenia i szanse (monografia)

Niniejsza publikacja prezentuje autorskie spojrzenie na miasta – ich funkcjonowanie – w rzeczywistości pandemicznej, związanej z szerzeniem się na świecie od 2020 roku koronawirusa SARS-CoV-2. Wśród kwestii poruszanych w wywodzie znajdują się... [Więcej]