Nowości

Aktualności

Elementy ekonomii matematycznej dla studentów ekonomii i zarządzania (podręcznik)

Niniejszy podręcznik ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej z zakresu ekonomii matematycznej. Skierowany jest głównie do studentów uczelni ekonomicznych oraz studentów wydziałów ekonomicznych politechnik i uniwersytetów. Podręcznik ten składa się... [Więcej]


Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej (podręcznik)

Obserwowane w bankowości centralnej zmiany stały się zasadniczym powodem przygotowania opracowania, skupionego na aktualizacji wiedzy o funkcjonowaniu banków centralnych w globalnej gospodarce światowej. Zasadniczym celem publikacji jest kompleksowe... [Więcej]


Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań (monografia)

Monografia składa się z 20 rozdziałów, które zostały zgrupowane w sześć części tematycznych. Tematyka pierwszej części koncentruje się podstawach koncepcyjnych kształtowania łańcuchów dostaw jutra. Druga część opisuje łańcuchy dostaw w warunkach... [Więcej]


Kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów (monografia)

Niniejsza monografia poświęcona jest kompetencjom personelu jednostek certyfikujących, a także personelu kontraktowego, pełniącego funkcje zewnętrznego audytora znormalizowanych systemów zarządzania. Kierując się potrzebą aktualizowania i... [Więcej]


Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji (monografia)

Celem niniejszej pracy jest prezentacja teoretycznych i aplikacyjnych aspektów problematyki programowania kwadratowego ze szczególnym podkreśleniem możliwości praktycznego wykorzystania tych metod i ich implementacji komputerowej. Zaznaczony został... [Więcej]


Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań (podręcznik)

Niniejszy Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu zasad oraz podstaw rachunkowości finansowej. Przeznaczony jest w szczególności dla studentów rozpoczynających naukę rachunkowości. Może być również wykorzystany przez... [Więcej]


Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego (monografia)

W polskich miastach i regionach pojawiło się w ostatnich latach wiele nowych wyzwań rozwojowych. Odpowiedzią na nie są różne nowe praktyki kształtowania rozwoju terytorialnego. Niniejsza publikacja ma charakter wielowątkowy, zakreślony wspólną myślą... [Więcej]