Nowości

Aktualności

Subiektywna ocena inwestycji giełdowych – ujęcie ilościowe (monografia)

Jednym z głównych założeń normatywnej teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka jest racjonalność decydenta, który na podstawie dostępnych informacji potrafi ocenić przyszłe wyniki decyzji oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Racjonalny... [Więcej]


Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych (Monografia)

Niniejsza monografia jest efektem spotkań, wystąpień i dyskusji odbytych podczas V Zjazdu Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego oraz XII PR FORUM 2018, noszących wspólny tytuł „Kultura jako obszar zarządzania i komunikowania w przestrzeni... [Więcej]


Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś (monografia)

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego kapitał okazuje się niezbędną kategorią analityczną, bez której nie da się uchwycić ani opisać struktury, funkcji i logiki współczesnej gospodarki w procesie jej stawania się.... [Więcej]


Procesy modelowania danych i podejmowania decyzji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa (monografia)

Gospodarowanie informacją jest kluczowym problemem zarządzania ze względu na szybki wzrost ilości przetwarzanych danych, a zwiększające się ryzyko utraty wartości informacji ze względu na wyciek danych i brak zgodności z regulacjami prawnymi. Zasoby... [Więcej]


Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zamówień w nowoczesnym magazynie (monografia)

W celu zwiększenia efektywności magazynów i centrów dystrybucyjnych coraz więcej firm obniża swoje koszty poprzez optymalizację procesów logistycznych. Konieczność stałego zwiększania wydajności wynika z rosnącej na rynku konkurencji oraz z wysokich... [Więcej]


Elementy infrastruktury systemów logistycznych (podręcznik)

Podręcznik składa się z pięciu części , w których skoncentrowano się na podejściu systemowym do logistyki oraz zaprezentowano pojęcie i rodzaje systemów logistycznych, omówiono liniowe i punktowe elementy infrastruktury logistycznej. Szczegółowo... [Więcej]


Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowej (monografia)

Książka przedstawia wybrane czynniki o charakterze instytucjonalnym i ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy krajów Azji Południowej. Są to: Afganistan, Bangladesz, Birma, Indie, Iran, Pakistan, Nepal i Sri Lanka. Oprócz ogólnych informacji o... [Więcej]