Nowości

Aktualności

Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych – postawy, zachowania, determinanty (monografia)

W monografii autorzy podejmują istotny, choć mało rozpoznany temat we współczesnej gospodarce i nauce, jakim jest zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Rozważania oscylują wokół czterech głównych obszarów: przestrzennego, poświęconego... [Więcej]


Zadania testowe z badań operacyjnych z rozwiązaniami i pytania (podręcznik)

Niniejszy podręcznik kontynuuje treści publikacji pod redakcją T. Trzaskalika Zadania z badań operacyjnych (część I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), rozszerzając zasób zadań i pytań egzaminacyjnych umożliwiających... [Więcej]


Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym (monografia)

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja różnych typów innowacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, w organizacjach, na wybranych rynkach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem podstaw funkcjonowania współczesnej... [Więcej]


Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych (monografia)

Celami monografii są przedstawienie charakterystyki i wskazanie zalet wybranych metod statystycznych, które ze względu na swą konstrukcję można określić jako nieklasyczne metody statystyczne – w niniejszym ujęciu będą to metody symulacji... [Więcej]


Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów (monografia)

Monografia jest poświęcona inteligencji strategicznej jako pewnemu zjawisku obecnemu w różnych nurtach zarządzania strategicznego, a od jakiegoś czasu także w sferze badań miejskich i regionalnych. Zawarte w niej rozważania skupiają się wokół... [Więcej]


Radiowe audycje preferowane jako element realizacji misji mediów publicznych w latach 2007-2017 (monografia)

Przedmiotem monografii jest realizacja misji mediów publicznych w Polsce w latach 2007-2017, której elementem są radiowe audycje spełniające szczególne powinności. Tytułowe audycje preferowane w pracy ujęto w szerokiej perspektywie: instytucjonalnej... [Więcej]


Czynniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – ujęcie systemowe (monografia)

Niniejsza monografia stanowi odpowiedź na brak wiedzy w obszarze czynników CSR oraz systemowych zależności pomiędzy nimi. Prezentuje identyfikację czynników CSR w nurtach ekonomii neoklasycznej, ekonomii instytucjonalnej i ekonomii behawioralnej.... [Więcej]