Nowości

Aktualności

Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (źródła regionalizmu) (monografia)

Problematyka górnośląska doczekała się wielu opracowań. Sporo z nich dotyczy okresu międzywojennego. Na temat zagadnień społecznych, gospodarczych i politycznych regionu pisali autorzy różnych profesji – politolodzy, historycy, socjologowie.... [Więcej]


Nowoczesne metody zarządzania finansami (monografia)

Zmiany zachodzące w otoczeniu wymuszają poszukiwanie nowoczesnych metod umożliwiających zarządzanie finansami. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Coraz częściej zarządzanie finansami staje się elementem... [Więcej]


Statystyka a Data Science (monografia)

Rozwój technologiczny oraz innowacyjność, w tym branży IT, a także zmieniająca się rzeczywistość pozyskiwania danych stawiają przed naukowcami nowe wyzwania. Pierwsze obserwacje tej rzeczywistości wykreowały znane dzisiaj powszechnie pojęcie dużych... [Więcej]


Teoretyczne podstawy organizacji i kierownictwa (monografia)

Prezentowana książka zawiera dwie publikacje autorstwa Zygmunta Rytla. Pierwsza z nich pt. Teoretyczne podstawy organizacji ukazała się w 1947 roku jako pierwsza część zapowiadanego pięcioksiągu. W tym samym roku ukazała się w nakładzie bardzo... [Więcej]


Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej (monografia)

Celem pracy jest dokonanie szczegółowej analizy zmian demograficznych w Polsce i w krajach UE, określenie wpływu tych zmian (głównych ich determinant) na zjawiska ekonomiczne i społeczne oraz uzyskanie na podstawie przeprowadzonych analiz wniosków... [Więcej]


Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki – wyzwania i problemy w wybranych obszarach (monografia)

Procesy umiędzynarodowienia, zachodzące w praktycznie wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego, stały się najbardziej charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki. Przedsiębiorstwa optymalizują działalność wykorzystując potencjał i... [Więcej]


Prawo finansowe dla ekonomistów – zarys wykładu. Materiały studyjne (podręcznik)

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa finansowego, będąc z jednej strony wprowadzeniem do gałęzi prawa finansowego, natomiast z drugiej umożliwiając przejście do zagadnień bardziej szczegółowych, właściwych poszczególnym dziedzinom... [Więcej]