Nowości

Aktualności

Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym (monografia)

Monografia prezentuje aktualne zagadnienia z zakresu finansowania rozwoju regionalnego z funduszy europejskich, wpływu sektora nowoczesnych technologii na innowacyjność regionów, problemów innowacji w transporcie miejskim, wykorzystania... [Więcej]


Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalne myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku (monografia)

Celem monografii jest zaprezentowanie postrzegania problemu bogactwa i ubóstwa, a także jego rozwiązania przez przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku, w tym: socjalizmu naukowego, katolickiej nauki... [Więcej]


Wybrane problemy globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku (monografia)

Monografia zawiera aktualne wyniki badań dotyczących wybranych globalnych wyzwań stojących przed światową gospodarką i poszczególnymi państwami. Poruszono w niej kwestie gospodarczego wymiaru międzynarodowego terroryzmu, problemów demograficznych i... [Więcej]


Modelowanie preferencji a ryzyko ’19-’20 (monografia)

Niniejsza monografia obejmuje szeroką problematykę modelowania preferencji z uwzględnieniem pojawiającego się ryzyka. Poszczególne rozdziały pracy, będące efektem rozważań wielu Autorów, zarówno opisują zagadnienia metodologiczne, jak i stanowią... [Więcej]


Analiza danych z wykorzystaniem estat.me (podręcznik)

Estat.me to software edukacyjny w zakresie data science, przydatny do przekazywania wiedzy na różnych poziomach nauczania statystyki. Program jest bezpłatny i wielojęzyczny, co zapewnia mu popularność w wielu krajach. W podręczniku przedstawiono... [Więcej]


Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie III poprawione i rozszerzone (podręcznik)

Zbiór zadań obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych, uwzględniając regulacje ustawy o rachunkowości, a także wybrane regulacje prawa podatkowego i handlowego. Jego treść dostosowana jest do wykładu z rachunkowości... [Więcej]


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zbiór zadań. Wydanie II poprawione i rozszerzone (podręcznik)

Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jego treść została dostosowana do zakresu wykładu „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej”, znajdującego... [Więcej]