Nowości

Aktualności

Złota stal. Restrukturyzacja i prywatyzacja polskiego hutnictwa żelaza i stali (monografia)

Prezentowana praca jest analizą całego procesu restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A., które miały miejsce w latach 2003-2007, z perspektywy Autora – pełniącego m.in. funkcję Prezesa Huty Katowice i Huty im. T. Sendzimira z zadaniem... [Więcej]


Zasobowe uwarunkowania podejmowania decyzji w organizacjach publicznych na przykładzie szpitali (monografia)

Książka podejmuje problem wykorzystania podejścia zasobowego w zarządzaniu organizacją publiczną – publicznymi podmiotami leczniczymi. Dostarcza przede wszystkim wiedzy konceptualnej, poszerzającej horyzont myślenia menedżerów organizacji... [Więcej]


Rachunkowość podatkowa. Zbiór zadań (podręcznik)

Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu rachunkowości podatkowej. Jego treść została dostosowana do zakresu wykładu Rachunkowość podatkowa, znajdującego się w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i... [Więcej]


Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – wybrane obszary zastosowań (monografia)

Dostosowanie koncepcji marketingu do nowych trendów i etapów rozwoju technologicznego generuje konieczność stosowania coraz to nowych praktyk marketingowych lub modyfikację dotychczasowych. Dynamika tych zjawisk rodzi potrzebę ciągłego rozpoznawania... [Więcej]


Sieci społecznościowe w gospodarce elektronicznej. Teoria i praktyka (podręcznik)

Sieci społecznościowe w gospodarce elektronicznej. Teoria i praktyka to pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik poświęcony popularyzowaniu tematyki sieci społecznościowych i ich roli oraz znaczenia dla gospodarki elektronicznej, jak również... [Więcej]


Procedury zamknięć rocznych w teorii i praktyce (podręcznik)

Prezentowana książka stanowi cenne kompendium wiedzy na temat procedur związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych. Celem publikacji jest przedstawienie niezbędnych informacji o procedurach zamknięcia rocznego w kontekście prawa bilansowego. Dzięki... [Więcej]


Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych (monografia)

Cel niniejszej pracy koncentruje się wokół zaproponowania i przedstawienia niestandardowych możliwości aplikacji narzędzi modelowania nieostrego – elementów modelowania rozmytego oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej – w zagadnieniach... [Więcej]