Nowości

Aktualności

Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego. Podejście zintegrowane (monografia)

Teoretyczna część pracy stanowi kompleksowe ujęcie problemu włączenia finansowego, jego istoty oraz uwarunkowań i ma na celu uporządkowanie wiedzy. Na tę część pracy składają się cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym została wyjaśniona istota... [Więcej]


Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym (monografia)

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki zarządzania cenami transportu miejskiego w kontekście zróżnicowanych czynników wpływających na te ceny, a także scharakteryzowanie nowoczesnych systemów pobierania opłat w miejskim... [Więcej]


Modelowanie mobilności w miastach (monografia)

Prezentowana monografia podejmuje problematykę mobilności miejskiej z uwzględnieniem podstawowych obszarów działań planistycznych, organizacyjnych i teleinformatycznych wpływających na jej kształtowanie wraz z przedstawieniem wybranych rozwiązań dla... [Więcej]


Rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych. Zbiór zadań (podręcznik)

Przedstawiony zbiór zadań obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz ewidencją typowych operacji gospodarczych w jednostkach kredytowych – bankach oraz jednostkach ubezpieczeniowych – zakładach ubezpieczeń i... [Więcej]


Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 9 (monografia)

Kolejna, dziewiąta już, część „Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” zawiera realizację pięciu odrębnych projektów, które wpisują się w nurt demografii, ekonometrii, statystyki, matematyki finansowej i badań operacyjnych.... [Więcej]


Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku (monografia)

W rozdziale I zdefiniowano pojęcie „badań rynku”, charakteryzując ich międzynarodowy wymiar i wskazując na konsekwencje, z jakimi badacz musi się liczyć, realizując badania w wielu krajach. Omówiono procedurę międzynarodowych badań rynku z... [Więcej]


Media w komunikacji marketingowej organizacji usług publicznych (podręcznik)

Prezentowane opracowanie jest wyabstrahowaną częścią monografii pt. Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych autorstwa Zbigniewa Widery i Pawła Sarny. Z rozległego obszaru komunikacji wybrano temat komunikacji... [Więcej]