Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku (monografia)

Celem monografii jest zaprezentowanie postrzegania problemu bogactwa i ubóstwa, a także jego rozwiązania przez przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku, w tym: socjalizmu naukowego, katolickiej nauki społecznej oraz historyzmu niemieckiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz demograficznych. Przyjęta w pracy metodyka badań opiera się przede wszystkim na studiach literaturowych, na ich właściwej interpretacji i ocenie. Podstawową metodą badawczą jest metoda opisowa uzupełniona metodą analizy porównawczej oraz analizy materiałów źródłowych i statystycznych.

Autor Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabowski, Mateusz Rolski
ISBN 978-83-7875-653-8
Liczba stron 84
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 15 zł

Dostępna wersja elektroniczna