Nowości wydawnicze

Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś (monografia)

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego kapitał okazuje się niezbędną kategorią analityczną, bez której nie da się uchwycić ani opisać struktury, funkcji i logiki współczesnej gospodarki w procesie jej stawania się. Niniejsza wieloautorska monografia naukowa Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś składa się z trzech części. Część pierwsza (rozdziały I-VII) dotyczy kategorii kapitału w teoriach ekonomicznych, część druga (rozdziały VIII-XII) – kategorii kapitału w teoriach społecznych, a cześć trzecia (rozdziały XIII-XV) – kategorii kapitału w naukach stosowanych. Układ wewnętrzny pracy, pod względem merytorycznym taki sam w ramach trzech części, wydawał się przy opracowaniu tematu najbardziej celowy. Praca ma charakter syntetyczny, co zadecydowało o doborze literatury. Niniejsze studium zawiera także Zakończenie, bibliografię, spisy rysunków i tabel, a także streszczenia w języku angielskim oraz indeks nazwisk.

Autor Grażyna Musiał (red.)
ISBN 978-83-7875-570-8
Liczba stron 344
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 38 zł

Dostępna wersja elektroniczna

Spis treści