Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów (monografia)

Monografia jest poświęcona inteligencji strategicznej jako pewnemu zjawisku obecnemu w różnych nurtach zarządzania strategicznego, a od jakiegoś czasu także w sferze badań miejskich i regionalnych. Zawarte w niej rozważania skupiają się wokół konceptualizacji inteligencji strategicznej, rozwoju regionalnego i inteligentnych specjalizacji oraz potencjałów rozwojowych miast i regionów miejskich. Prezentowana monografia poprzez koncept inteligencji strategicznej daje szansę na otwarcie i rozwinięcie nowego pola badawczego na gruncie zarządzania rozwojem miejskim i regionalnym.

Autor Andrzej Klasik, Florian Kuźnik (red.)
ISBN 978-83-7875-671-2
Liczba stron 194
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna