Nowości wydawnicze

Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii (monografia)

Przedstawiana praca jest próbą socjologicznego wyjaśnienia konfliktów społecznych poprzez analizę współczesnych, to znaczy wypracowanych w drugiej połowie XX i początkach XXI wielu, teorii konfliktu społecznego. Stara się odpowiedzieć na pytania: czy teorie konfliktu społecznego pełnią funkcje deskryptywne, normatywne, wyjaśniające czy prognostyczne, w jaki sposób służą zrozumieniu tego zjawiska, oraz społeczeństwom, ich instytucjom i jednostkom w praktyce ich rozwiązywania. Zadaniem pracy jest więc zebranie i omówienie poszczególnych teorii, które dotyczą tego zagadnienia i analizują go z różnych punktów widzenia. Rozdział pierwszy książki omawia podstawowe terminy oraz teorie konfliktu społecznego. Wprowadza najważniejsze założenia teoretyczne zaproponowanej analizy, porządkuje definicje konfliktu oraz analizuje zagadnienie konfliktowych modeli społeczeństwa. Następna część poświęcona jest szerokiemu omówieniu różnych źródeł konfliktów społecznych z uwzględnieniem uwarunkowań psychologicznych, społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Część trzecia prezentuje występujące w literaturze typologie konfliktów, ujawniając jednocześnie, jak wiele jest rodzajów sporów i napięć w społeczeństwie. Zadaniem tej części jest pokazanie wagi społecznej tego zagadnienia. Rozdział czwarty to próba zbudowania modelu dynamiki konfliktu oparta na krytycznej analizie współczesnych teorii rozważających konflikt. Celem części piątej jest zapoznanie czytelnika z teoriami omawiającymi rozwiązanie konfliktów. Ostatni rozdział – podsumowujący – wskazuje na rolę i znaczenie możliwości wykorzystania teorii konfliktów społecznych w teorii i praktyce nauk społecznych.

Autor Anna Adamus-Matuszyńska
ISBN 978-83-7875-532-6
Liczba stron 251
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 33 zł

Dostępna wersja elektroniczna




Spis treści