Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia. Analiza porównawcza (monografia)

Książka napisana przez Autorów dwóch specjalności – ekonomistę i socjolożkę – prezentuje i omawia społeczeństwo i gospodarkę krajów Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki młodego pokolenia. Ukazano w niej stan świadomości ekonomicznej członków V4 w aspekcie pracy zawodowej, aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości, pokazano pozytywne i negatywne skutki podejmowania pracy zawodowej przez studentów i ich motywacje ku temu, jak również zanalizowano plany zawodowe tej grupy społecznej i jej mobilność. W rezultacie rozważań przedstawiono podobieństwa i różnice występujące między młodzieżą krajów Grupy Wyszehradzkiej. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Autor Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba
ISBN 978-83-7875-704-7
Liczba stron 222
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 25 zł


Dostępna wersja elektroniczna