Przejdź do menu Przejdź do treści

Metody porównywania populacji w badaniach ekonomicznych (monografia)

Celem niniejszej monografii jest wskazanie metod porównywania populacji w zastosowaniu dla danych ekonomiczno-społecznych. W książce Czytelnik znajdzie propozycje różnorodnych testów permutacyjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania tych testów do weryfikacji hipotez na podstawie danych mierzonych na skalach mocnych i słabych. Przedstawiono również wykorzystanie testów permutacyjnych do analizy populacji, w których obiekty badań są określane przez zmienne wielowymiarowe. Dokonana została ocena własności proponowanych testów permutacyjnych na tle parametrycznych oraz nieparametrycznych metod porównywania populacji. Dodatkowo zastosowano proponowane testy porównywania zbiorowości dla rzeczywistych danych pochodzących z procesu produkcyjnego oraz wybranych danych ogólnie dostępnych w bazach danych statystycznych zamieszczonych w Internecie.
Monografia powstała na podstawie pracy doktorskiej dr Dominiki Polko-Zając, nagrodzonej w międzynarodowym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2020 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3 w kategorii Ekonomia, finanse i zarządzanie.

 

Autor Dominika Polko-Zając
ISBN 978-83-7875-715-3
Liczba stron 254
Format 170 x 240 mm
Oprawa Miękka
Rok wydania 2021
Wersja elektroniczna


 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3