Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zbiór zadań. Wydanie II poprawione i rozszerzone (podręcznik)

Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jego treść została dostosowana do zakresu wykładu „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej”, znajdującego się w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zbiór przeznaczony jest dla studentów kontynuujących naukę rachunkowości, słuchaczy studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz uczestników szkoleń z zakresu rachunkowości międzynarodowej, a także może okazać się pomocny dla osób zajmujących się zawodowo rachunkowością, szczególnie w zakresie sprawozdań finansowych zgodnych z MSR/MSSF.

Autor Iwona Kumor, Anna Kuzior, Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska-Král’
ISBN 978-83-7875-644-6
Liczba stron 136
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 15 zł

Spis treści