Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej (monografia)

Publikacja traktuje o globalnych wyzwaniach stojących przed światową gospodarką w warunkach turbulentnych zmian otoczenia politycznego. Porusza się w niej m.in. kwestie związane z tradycyjnym i współczesnym protekcjonizmem oraz jego wpływem na globalną gospodarkę i kształtowanie się więzi pomiędzy poszczególnymi podmiotami, dotyczące polityki klimatycznej oraz problemów wyczerpywania się surowców energetycznych i konieczności zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także związane z zagrożeniem międzynarodowego terroryzmu. Prezentowane treści w monografii zostały dobrane według ich znacznego wpływu na kształt polityki globalnej oraz silnego zabarwienia ideowego.

Autor Tadeusz Sporek, Anna Czech, Małgorzata Fronczek, Joanna Kos-Łabędowicz
ISBN 978-83-7875-588-3
Liczba stron 130
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 15 zł

Dostępna wersja elektroniczna