Nowości wydawnicze

Postpandemiczne miasta – zagrożenia i szanse (monografia)

Niniejsza publikacja prezentuje autorskie spojrzenie na miasta – ich funkcjonowanie – w rzeczywistości pandemicznej, związanej z szerzeniem się na świecie od 2020 roku koronawirusa SARS-CoV-2. Wśród kwestii poruszanych w wywodzie znajdują się zagadnienia podatności miast na dostosowywanie się do dynamicznych warunków dyktowanych przez chorobę, jakości życia mieszkańców miast, wahań w zakresie demografii, uwidaczniającej się nadumieralności w strukturze populacyjnej czy zmian w poziomie płodności w obliczu COVID-19, a także stających przed władzami wyzwań zarządzania miastami w nowej, postpandemicznej realności. Opracowanie, zawierające interesujące treści natury teoretycznej w ujęciu interdyscyplinarnym, dostarcza wiele cennych wniosków o walorach aplikacyjnych.

Autor Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot
ISBN 978-83-7875-728-3
Liczba stron 118
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 18 zł

Dostępna wersja elektroniczna