Przejdź do menu Przejdź do treści

Praca a jakość życia Polaków – zmiany w okresie pandemii COVID-19 (monografia, e-book)

Celem głównym monografii jest przedstawienie znaczenia aktywności zawodowej, zwłaszcza pracy zarobkowej, dla jakości życia Polaków. Ze względu na kompleksowość i złożoność oraz wielowymiarowość tych kategorii, a także ich wzajemne powiązania, w opracowaniu skupiono się na następujących zagadnieniach: kwestiach związanych z pojęciem jakości życia oraz jej poszczególnymi aspektami, wybranych metodach i sposobach pomiaru jakości życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zawodowej, zmianach sytuacji zawodowej w okresie pandemii COVID-19 w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Ważne miejsce w publikacji zajmują wyniki badań ankietowych związanych z oceną satysfakcji z pracy i czasu wolnego (jego ilości i sposobów spędzania), które ulegały zmianom w okresie pandemii. Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny – oprócz rozważań opartych na literaturze przedmiotu zaprezentowano wnioski z badań własnych oraz rekomendacje praktyczne, kierowane zarówno do pracodawców, pracowników, jak i instytucji i organizacji mających bezpośredni i pośredni wpływ na kształtowanie stosunków pracy w Polsce.

Autor Anna Skórska
ISBN 978-83-7875-818-1
Liczba stron 132
Format PDF
Data i miejsce publikacji Katowice, 7.11.2022
Otwarty dostęp na licencji CC BY 4.0

  Pełna wersja do pobrania  

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3