Problemy gospodarcze i społeczne Polski i Europy. Wybrane zagadnienia (monografia)

Przedkładana publikacja prezentuje najbardziej aktualne problemy ekonomiczno-społeczne w perspektywie Polski i Europy, takie jak: ekonomia współdzielenia, gospodarka oparta na wiedzy, produkcja high-tech, ryzyko ekonomiczne w warunkach inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych, społeczeństwo globalne, aktywizacja zawodowa młodzieży, szacowanie potencjału życiowego ludności, publiczny transport zbiorowy. Całość stanowi nie tylko spójne, ale i przekrojowe opracowanie mające na celu wskazanie różnych ujęć tematu analiz finansowych, gospodarczych i społecznych w krajowym i międzynarodowym ujęciu. Zawarte w monografii badania własne Autorów zostały zaprezentowane na konferencji naukowej „Analiza Internacjonalnych Relacji 2021. Metody i modele rozwoju regionów” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2021 r.

Autor Elżbieta Sojka, Jan Acedański (red.)
ISBN 978-83-7875-788-7
Liczba stron 128
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2022
Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna