Nowości wydawnicze

Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania. Wydanie II (podręcznik)

Przedstawiony zbiór zadań jest przeznaczony do wykorzystania podczas ćwiczeń z przedmiotów Rachunkowość organizacji non profit oraz Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonych na kierunku Finanse i rachunkowość. Zakres tematyczny zbioru uwzględnia obowiązujący program nauczania. W trakcie jego opracowania wykorzystano dostępną literaturę z rachunkowości oraz obowiązujące akty prawne. Struktura zbioru oraz stopień szczegółowości wybranych problemów zostały dostosowane do procesu dydaktycznego przedmiotów Rachunkowość organizacji non profit oraz Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej w ramach zróżnicowanej ilości godzin wykładowych i ćwiczeniowych.

Autor Dorota Adamek-Hyska, Aneta Wszelaki
ISBN 978-83-7875-607-1
Liczba stron 80
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 15 zł

Spis treści