Rozliczenia publicznoprawne w rachunkowości jednostek gospodarczych. Zbiór zadań (podręcznik)

Obszar problemowy podręcznika dotyczy zasad funkcjonowania jednostek gospodarczych i ciążących na nich obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych, będących konsekwencją obowiązującego systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zasadniczym celem publikacji jest warsztatowe przygotowanie studentów do opanowania, a następnie umiejętnego stasowania podstawowej i szczegółowej terminologii z zakresu obciążeń publicznoprawnych i związanych z nimi obowiązków rozliczeniowych. Szczególny nacisk położono na sposób ujęcia w systemie rachunkowości rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

Autor Dorota Adamek-Hyska, Magdalena Głębocka
ISBN 978-83-7875-623-1
Liczba stron 85
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 15 zł

Spis treści