Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy. Metaanaliza (monografia)

Znaczenie sektora finansowego stało się w ostatnich latach przedmiotem dyskusji publicznych, zwłaszcza związanych z pytaniem, jak w empirycznie zorientowanej ekonomii postrzega się konsekwencje coraz bardziej rozbudowanych systemów finansowych. W niniejszej monografii rozważa się kwestię, czy rozmiar sektora finansowego ma znaczenie dla tempa wzrostu gospodarczego, a jeśli tak, to czy wpływ ten jest pozytywny czy negatywny. W rozważaniach poszukuje się odpowiedzi, czy związek ten pozostaje zależny od takich determinantów, jak poziom rozwoju gospodarczego, poziom rozwoju finansowego oraz struktura systemu finansowego. W prezentowanym badaniu posłużono się metaanalizą, która umożliwiła uogólnienie wyników dotychczasowych badań empirycznych.

Autor Jacek Pietrucha
ISBN 978-83-7875-749-8
Liczba stron 154
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 16 zł

Dostępna wersja elektroniczna