Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw (monografia)

Zagadnieniom transformacji cyfrowej w organizacjach i społeczeństwie poświęcona została niniejsza monografia. Jej głównym celem jest ukazanie przeobrażeń technologicznych, organizacyjnych i zarządczych w organizacjach i społeczeństwie oraz występującej między nimi synergii. Autorzy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce w ramach dwudziestu zróżnicowanych tematycznie rozdziałów przedstawili wyniki swoich rozważań i badań, które zawierają się w czterech głównych nurtach: inżynierii systemów informacyjnych w dobie transformacji cyfrowej, transformacji cyfrowej w doskonaleniu organizacji biznesowych, przeobrażeń technologicznych w nauczaniu i uczeniu się oraz tendencji przemian technologicznych w społeczeństwie. Monografia jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim naukowców, studentów, osób zainteresowanych poruszaną tematyką, a także praktyków stających przed wyzwaniem wykorzystania transformacji cyfrowej na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji cyfrowej i społeczeństwa.

Autor Ewa Ziemba, Anna Karmańska (red.)
ISBN 978-83-7875-730-6
Liczba stron 398
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna