Trzydzieści lat transformacji (monografia)

Publikacja prezentuje rozważania dotyczące przebiegu i skutków transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem zainteresowania Autorów stał się zwłaszcza ład instytucjonalny, zarówno jego docelowa postać, jak i doświadczenia w zakresie jego reformowania, a także szczegółowe aspekty transformacji systemowej w wybranych obszarach: innowacje i badania naukowe, kapitał ludzki, produktywność pracy, rozwój społecznie zrównoważony czy system finansowy. Równolegle do transformacji systemowej miały miejsce znaczące zmiany dotyczące charakteru nauk ekonomicznych oraz gospodarki światowej, stanowiące istotny punkt odniesienia dla zmian następujących w Europie Środkowej i Wschodniej, czemu również przyjrzano się w niniejszej monografii.

Autor Jacek Pietrucha, Jolanta Pasionek (red.)
ISBN 978-83-7875-706-1
Liczba stron 194
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Nakład wyczerpany


Dostępna wersja elektroniczna