Nowości wydawnicze

Uwarunkowania ujawnień informacji niefinansowych w Polsce – teoria i praktyka (monografia)

Publikacja stanowi holistyczną prezentację problematyki ujawnień danych niefinansowych we współczesnych przedsiębiorstwach. Zostały w niej przedstawione definicje danych niefinansowych, informacji prospektywnych, polityki pozafinansowej jednostki oraz kwestie związane z obiektywizmem i wiarygodnością danych niefinansowych. W pracy dokonano także kompleksowej analizy aktualnych polskich i międzynarodowych aktów prawnych traktujących o problematyce danych niefinansowych. Autorka na podstawie zaproponowanych wskaźników ujawnień danych niefinansowych dokonała analizy zakresu ujawnianych przez polskie spółki danych niefinansowych. Zaprezentowane w monografii wskaźniki stały się także podstawą analizy statystycznej czynników wpływających na zakres ujawnianych danych niefinansowych. Publikacja przedstawia wyniki nowatorskich badań, które do tej pory nie zostały przeprowadzone w Polsce, a które bez wątpienia przyczynią się do popularyzacji idei raportowania danych niefinansowych.

Autor Ewelina Papaj-Wlisłocka
ISBN 978-83-7875-743-6
Liczba stron 276
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 32 zł

Dostępna wersja elektroniczna