Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne. Metody i modele w rozwoju regionów (monografia)

Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas letniej edycji konferencji pt. Analiza Internacjonalnych Relacji 2019. Metody i modele rozwoju regionów, zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniach 18-19 czerwca 2019 r. Ze względu na zróżnicowany charakter, treść została podzielona na dwie części. Pierwsza część zawiera opracowania poświęcone analizie szeroko rozumianego ryzyka w obszarach mikro- i makroekonomii, a także analizie studiów regionalnych. Druga natomiast dotyczy ważnych zagadnień zrównoważonego rozwoju regionów, takich jak: innowacje i inwestycje ekologiczne, funkcjonowanie rynku pracy, energetyka oraz transport.
W tak szerokim spektrum tematów aplikacyjnych zastosowano metody i modele adekwatne do tych aplikacji, które obejmowały wielowymiarową analizę porównawczą regionów, metody analizy wielorozdzielczej i programowania dynamicznego, modelowanie i analizy na rynku ubezpieczeń, metody prognozowania ekonometrycznego w warunkach sprzężenia zwrotnego, metody oceny ryzyka, a także narzędzia identyfikacji społeczno-ekonomicznych czynników determinujących prognostyczne wskaźniki rozwoju regionalnego.
Całość stanowi spójne, ale i przekrojowe opracowanie mające na celu wskazanie różnych ujęć tematu analiz finansowych, gospodarczych oraz społecznych w krajowym i międzynarodowym splocie stosunków gospodarczych.

Autor Elżbieta Sojka, Jan Acedański (red.)
ISBN 978-83-7875-624-8
Liczba stron 182
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektronicznaSpis treści