Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce (monografia)

Monografia stanowi dogłębne studium systemu źródeł dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce. Opracowanie poświęcone zostało najważniejszej funkcji podatków, jaką jest funkcja fiskalna. Zespół autorski dokonał oceny wydajności fiskalnej podatków zasilających budżet państwa w Polsce na podstawie analizy obszernego materiału empirycznego. Oryginalne postępowanie badawcze podporządkowano identyfikacji relacji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi poszczególnych podatków a ich znaczeniem fiskalnym. Książka wzbogaca stan wiedzy dotyczącej współczesnych systemów podatkowych, tym samym powinna zainteresować środowisko naukowe zajmujące się problematyką finansów publicznych. Zawarte w monografii analizy oraz sformułowane wnioski należy także uznać za aktualne i przydatne dla praktyków, zarówno dla podmiotów stanowiących, jak i stosujących przepisy podatkowe. Pracę można również polecać, jako literaturę uzupełniającą, studentom różnych kierunków studiów ekonomicznych.

Autor Teresa Famulska (red.)
ISBN 978-83-7875-751-1
Liczba stron 260
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 29 zł

Dostępna wersja elektroniczna