Zarządzanie innowacjami wartości dla klienta w sieciach biznesowych producentów dóbr zaawansowanych technologicznie (monografia)

Problematyka podjęta w monografii dotyczy wartości dla klienta i jej innowacji oraz sieci biznesowych producentów dóbr zaawansowanych technologicznie, w których ta wartość jest definiowana, kształtowana, komunikowana i dostarczana, czyli podlega procesowi zarządzania. Badaniami objęto globalnych producentów zajmujących wiodące pozycje na światowym rynku, którzy oferują konsumpcyjne produkty wybieralne, oparte na zaawansowanych technologiach. Rozpatrywany zintegrowany model sieciowy innowacji w odniesieniu do produktów zaawansowanych technologicznie nie został do tej pory dobrze rozpoznany w literaturze, dzięki czemu niniejsza publikacja uzupełnia lukę badawczą w zakresie innowacji wartości dla klienta w ujęciu multisektorowym.

Autor Joanna Wiechoczek
ISBN 978-83-7875-649-1
Liczba stron 228
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 29 zł

Dostępna wersja elektroniczna