Zarządzanie w turystyce zrównoważonej (podręcznik)

Podręcznik, opracowany przez uznanych autorów, stanowi interesującą poznawczo interpretację pojęć, teorii i najnowszych ustaleń z zakresu zrównoważonej gospodarki turystycznej. Dokonano w nim kompletnego przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat idei zrównoważonego rozwoju w turystyce. Oprócz ugruntowanych teorii, zawiera elementy nowatorskie, wybrane z najnowszych polskich i zagranicznych opracowań literaturowych. Treść ujmuje obszar zagadnień turystyki międzynarodowej w sposób kreatywny i innowacyjny. Podręcznik został napisany przejrzystym i zrozumiałym językiem. Przeznaczony jest głównie dla osób studiujących turystykę i kierunki pokrewne. Jego niewątpliwym atutem są pytania kontrolne, zamieszczone pod każdym z rozdziałów oraz praktyczne case studies, ilustrujące ważne zagadnienia.

Autor Barbara Pabian, Beata Reformat (red.)
ISBN 978-83-7875-616-3
Liczba stron 166
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 21 zł

Spis treści