Nowości

Aktualności

Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór (monografia)

W publikacji przedstawiono 173 przemysłowe spółki akcyjne działające w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, a także reprodukcje ponad 210 emitowanych przez nie papierów wartościowych, głównie akcji. Prezentowane spółki podzielono według branż, w... [Więcej]


Sektory bankowe w Unii Europejskiej (monografia)

Autorzy publikacji, bazując na obserwacji ostatniego dwudziestolecia, zwrócili uwagę na skokowy rozwój bankowości europejskiej przejawiający się głównie wzrostem aktywów sektora bankowego na terytorium Unii Europejskiej przy obserwowanym spadku... [Więcej]