Rachunkowość. Zbiór zadań rekomendowany dla studentów Wydziału Ekonomii, Zarządzania, Informatyki i Komunikacji oraz kierunku FIZOZ

 


Niniejszy podręcznik przeznaczony jest do nauczania i studiowania przedmiotu rachunkowość lub podstawy rachunkowości dla studentów Wydziału Zarządzania, Ekonomii, Informatyki i Komunikacji, a także studentów kierunku FIZOZ Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. Zakres tematyczny zbioru uwzględnia obowiązujące programy nauczania. Ze względu na rozwiązane zadania zbiór może być przydatny także dla innych osób rozpoczynających studiowanie rachunkowości, w tym studentów studiów podyplomowych. Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów obejmujących następujące treści programowe: wprowadzenie do systemu rachunkowości; bilans jako sprawozdanie finansowe; klasyfikacja aktywów i pasywów bilansu; wpływ operacji gospodarczych na bilans; zasady funkcjonowania kont księgowych, w tym także elastyczność urządzeń księgowych oraz ewidencja kosztów i przychodów; zasady ustalania wyniku finansowego; podstawy sprawozdawczości finansowej, w tym ogólna formuła rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych; wybrane zagadnienia rachunkowości dla potrzeb zarządzania w przedsiębiorstwie.



Autor                     Dorota Adamek-Hyska, Beata Dratwińska-Kania (red.)

ISBN                      978-83-7875-457-2

Liczba stron          131

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     15 zł



Powrót do listy